کتاب هدایت در حین عمل - ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
0 امتیاز
0 نفر

نام کتاب : هدایت در حین عمل

نوع اثر: کتاب

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

مجموعه اثر: -

قیمت نسخه مکتوب: 25000 ریال

خلاصه اثر

هدایت در حین عمل
برگرفته از کتاب Coaching action
در این کتاب صوتی ویژگی های مدیران بزرگ و عوامل موفقیت آنها مورد توجه قرار می گیرد، این کتاب نتیجه مصاحبه با 8000 مدیر موفق در شرکتهای کوچک و بزرگ است.

موضوعات

فهرست

.

محصولات مشابه