تئاتر و سینما - لیست آثار

بلا تار، پس از پایان

شور آفرین

3,000 تومان

ونگ کار-وای

شور آفرین

10,000 تومان

گفت و گو با اینگمار برگمان

شور آفرین

7,000 تومان

گفت و گو با تئو آنجلوپلوس

شور آفرین

6,000 تومان

بلا تار

شور آفرین

10,000 تومان

دگرگونی‌های سینما

شور آفرین

6,000 تومان

دفاع از دیوانگی

شور آفرین

5,000 تومان

آغازگران بداهه‌

شور آفرین

1,500 تومان

ژانر فیلم

سوره مهر

8,000 تومان

ضلع سوم

انتشارات راه روشن

5,000 تومان

فرهنگ کوچک وحشت

ساقی

5,600 تومان

بوطیقای ارسطو

ساقی

1,900 تومان

سینمای فلسطین

ساقی

4,000 تومان

مدرسه ی فیلم

ساقی

1,600 تومان

هندسه صحنه

سوره مهر

1,000 تومان

رهگذر عشق

سوره مهر

1,000 تومان

چگونه بازیگر شویم؟

سوره مهر

3,500 تومان

فیزیک در سینما

سوره مهر

2,700 تومان

خورشید در قاب

سوره مهر

500 تومان

گربه خواب آلود

سوره مهر

7,600 تومان

فیلمنامه کوتاه

سوره مهر

3,600 تومان

مبانی فیلم نامه نویسی

سوره مهر

5,600 تومان

هرمنوتیک و تئاتر

سوره مهر

1,000 تومان

واژه در قاب

سوره مهر

1,400 تومان

بازیگری سینما

سوره مهر

رایگان