دانشگاهی - لیست آثار

سیبویه پژوهی

پژوهشگاه علوم انسانی

2,500 تومان

اختلال دوقطبی و ادامه زندگی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

6,000 تومان

مسمومیت ها

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

800 تومان

کل گرایی و کل نگری

سپهر اندیشه‏

3,000 تومان

پلاسمای الکترون – پوزیترون

چشم انداز قطب

2,400 تومان

نسخه شفابخش

چشم انداز قطب

2,000 تومان

کمردرد، درمان و ورزش

سیادت

4,500 تومان

اقتصاد جهادی

سدید

4,800 تومان

جراحی دهان، فک و صورت (جلد دوم)

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4,200 تومان

مراقبت های نوین در جراحی قلب و توراکس

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3,900 تومان

زیبایی و بیومکانیک در ارتودنسی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

18,000 تومان