جستجو

18 نتیجه یافت شد

کتاب از منظر درام نویسان

ناشر : سوره مهر

نویسنده : رضا سرور

قیمت : 24000 ریال

کتاب سه رهیافت به حکمت هنر اسلامی

ناشر : سوره مهر

نویسنده : زهرا رهنورد

قیمت : 10000 ریال

کتاب مبانی عرفانی هنر ومعماری اسلامی

ناشر : سوره مهر

نویسنده : حسن بلخاری قهی

قیمت : 70000 ریال

کتاب اورنگ

ناشر : سوره مهر

نویسنده : حسن بلخاری

قیمت : 15000 ریال

کتاب آشنایی با فلسفه هنر

ناشر : سوره مهر

نویسنده : حسن بلخاری

قیمت : 32500 ریال

کتاب تصویرپردازی هنری در قرآن کریم

ناشر : پژوهشگاه علوم انسانی

نویسنده : زینه عرفت پور

قیمت : 34000 ریال

کتاب طریق التحقیق

ناشر : سوره مهر

نویسنده : محسن کرمی

قیمت : 7000 ریال

کتاب یاد مانا

ناشر : سوره مهر

نویسنده : علیرضا کمری

قیمت : 16000 ریال

کتاب آشنایی با آرای متفکران درباره هنر جلد 3-4

ناشر : سوره مهر

نویسنده : محمد مددپور

قیمت : 30000 ریال

کتاب آشنایی با آرای متفکران درباره هنرجلد2

ناشر : سوره مهر

نویسنده : محمد مددپور

قیمت : 25000 ریال

کتاب فرهنگ تصویری نمادها و اسطوره ها (جلد اول)

ناشر : شهر پدرام

نویسنده : پدرام حکیم‌زاده

قیمت : 30000 ریال

کتاب فرهنگ تصویری نمادها و اسطوره ها (جلد دوم)

ناشر : شهر پدرام

نویسنده : پدرام حکیم‌زاده

قیمت : 30000 ریال

کتاب درام نویسان جهان- جلد2

ناشر : سوره مهر

نویسنده : منصور خلج

قیمت : 40000 ریال

کتاب بررسی عناصر داستان ایرانی

ناشر : سوره مهر

نویسنده : حسین حداد

قیمت : 10000 ریال

کتاب از روی دست رمان نویس

ناشر : سوره مهر

نویسنده : مجموعه نویسندگان

قیمت : 10000 ریال

کتاب آشنایی با آراء متفکران درباره هنر جلد 5

ناشر : سوره مهر

نویسنده : محمد مددپور

قیمت : 45000 ریال

‫برای مطالعه کتاب ها ابتدا باید نرم افزار اندروید را نصب کنید

دانلود کتابخوان سروش نسخه اندروید