رمان خارجی - لیست آثار

صد سال تنهایی

جامی

7,000 تومان

دو زن و یک مرد

موعود عصر(عج)

2,500 تومان

شبانه هندی

ایران صدا

رایگان

همگنان انگشتری

پر

9,900 تومان

کلکسیونر چشم

شور آفرین

4,500 تومان

وقت هرز

شور آفرین

4,500 تومان

رفقای خوب

ایران صدا

رایگان

خواهر کوچیکه

ایران صدا

رایگان

مرغ دریایی

ایران صدا

رایگان

اما

پر

5,000 تومان

نفرین باسکرویل

ایران صدا

رایگان

آرزوهای بزرگ

ایران صدا

رایگان

پوپوف

پل سولتزر

رایگان

پرده

آگاتا کریستی

رایگان

و حتی یک کلمه هم نگفت

هاینریش بل

رایگان

خاطرات یک گیشا

آرتور گلدن

رایگان

کسی به سرهنگ نامه نمی نویسد

گارسیا مارکز

رایگان

استخوان های دوست داشتنی

آل‍ی‍س‌ س‍ب‍ال‍د‏‫

رایگان

زنجیر عشق

پر

5,000 تومان

گوژپشت نتردام

پر

5,000 تومان

غرور و تعصب

پر

5,000 تومان

بر باد رفته

پر

10,000 تومان

چنگیز خان مغول

پر

4,500 تومان

عروس ایران

پر

3,000 تومان

بوسه عذرا

پر

5,000 تومان

کاترین

پر

4,500 تومان

پر

پر

4,500 تومان

دلباخته

پر

5,000 تومان