داستان های کوتاه - لیست آثار

ماجراهای سرزمین عجیب و غریب

گروه آوا رسا

2,500 تومان

اسطوره تلپینو

ایران صدا

رایگان

شاه لیر ناقلا

ایران صدا

رایگان

خاله نوشا

پر

2,000 تومان

شرق خورشید، غرب ماه

آوارسا

2,500 تومان

ماجراهای بانی خرگوشه

گروه آوا رسا

2,500 تومان

مالِنی

گروه آوا رسا

1,500 تومان

آسمان آبی

گروه آوا رسا

1,500 تومان

لبخند خدا زیباست

عمو زنجیرباف

2,500 تومان

قارچ گنده

گروه آوا رسا

1,000 تومان

خانه ای برای کودن ها

ایران صدا

رایگان

ملکه برفی

گروه آوا رسا

2,000 تومان

زندگی عزیز

کتاب کوله‌ پشتی

7,000 تومان

پرنسس و قورباغه

گروه آوا رسا

1,000 تومان

هدیه روز کریسمس

گروه آوا رسا

1,000 تومان

لئو مار ترسو

گروه آوا رسا

1,000 تومان

سفید برفی و گل قرمزی

گروه آوا رسا

2,500 تومان

میکروسکوپ

کانون فرهنگی چوک

رایگان

دوستان آوازه خوان

گروه آوا رسا

2,500 تومان

آن مرد

بوی شهر بهشت

900 تومان

رود مرگ

کانون فرهنگی چوک

رایگان

ساندویچ

کانون فرهنگی چوک

رایگان

زندگی سگی یک مرد دقیق

شور آفرین

2,000 تومان

حسنک کجایی

کانون فرهنگی چوک

رایگان

جوجه اردک زشت

گروه آوا رسا

2,500 تومان

هایدی

گروه آوا رسا

3,000 تومان

آملیا

گروه آوا رسا

3,000 تومان

جک و لوبیا سحر آمیز

گروه آوا رسا

2,000 تومان