داستان های کوتاه - لیست آثار

سفید برفی و گل قرمزی

گروه آوا رسا

2,500 تومان

خلق داستان کوتاه

افراز

4,500 تومان

میکروسکوپ

کانون فرهنگی چوک

رایگان

دوستان آوازه خوان

گروه آوا رسا

2,500 تومان

آن مرد

بوی شهر بهشت

900 تومان

رز گریه کرد

افراز

4,000 تومان

رود مرگ

کانون فرهنگی چوک

رایگان

ساندویچ

کانون فرهنگی چوک

رایگان

زندگی سگی یک مرد دقیق

شور آفرین

2,000 تومان

حسنک کجایی

کانون فرهنگی چوک

رایگان

جوجه اردک زشت

گروه آوا رسا

2,500 تومان

ایستگاه باغ سرهنگ

افراز

1,300 تومان

ارواح ماه مهر

افراز

3,600 تومان

هایدی

گروه آوا رسا

3,000 تومان

آملیا

گروه آوا رسا

3,000 تومان

حکایت حمام های خزینه دار

چشم انداز قطب

3,800 تومان

جک و لوبیا سحر آمیز

گروه آوا رسا

2,000 تومان

شلوغی

شور آفرین

3,000 تومان

شبراه

گروه فرهنگی اقاقیا

6,500 تومان

مانا

ستاره ها

1,500 تومان

رژه ی پیروزی در بندر آرتور

شور آفرین

7,000 تومان

امروز شنبه

افراز

3,900 تومان

قلب قلب آب ماهی و قلاب

سوره مهر

1,000 تومان

بهترین خواندنی‌های تاریخ

رضا سلیمی همدانی

3,000 تومان

لاک پشت پرنده

سوره مهر

1,000 تومان

غذای روح 2

تجسم خلاق

4,900 تومان

بهترین حکایت‌های تاریخ

رضا سلیمی همدانی

3,000 تومان

ادبیات ماندگار

افراز

6,600 تومان