داستان کوتاه - لیست آثار

شهربندان

افراز

6,000 تومان

بنگ و بنگ و بنگ شکار زرنگ

سوره مهر

1,000 تومان

درخت

افراز

5,000 تومان

نیم نگاهی به اندیشه ها

زهره آشناگهر

2,000 تومان

هرچه پیش آید خوش آید

کهکشان دانش

5,900 تومان

جوا، چوا، حوا و خوا

انتشارات بین المللی الهدی

1,000 تومان

فقط به خاطر تو

مهدی خدامیان آرانی

رایگان

در ماهی می میرم

افراز

2,500 تومان

آینه ها حرف میزنند

همداد

6,000 تومان

آن سوی دیوار شیشه ای

همداد

6,000 تومان

چشم های بی رنگ

همداد

6,000 تومان

زن و شوهر واقعی

افراز

6,000 تومان

داستان مینی مال

همداد

7,000 تومان

لورا و جنگل سحر آمیز

گروه آوا رسا

3,000 تومان

بچرخ تا بچرخیم

پویش مطالعاتی روشنا

3,400 تومان

دخترک کبریت فروش

گروه آوا رسا

2,500 تومان

سه دختر گل فروش

سوره مهر

900 تومان

شاپرک و سرزمین تاریکی

گروه آوا رسا

5,000 تومان

شنل قرمزی

گروه آوا رسا

2,500 تومان

روباه و سرزمین یخبندان

گروه آوا رسا

2,000 تومان

نبرد رئیس علی

سوره مهر

1,000 تومان

خورشید بی غروب

ایران صدا

رایگان

به سوی روشن ضمیری

انتشارات بین المللی الهدی

1,000 تومان

خسی در رئال مادرید

طاهریان

1,000 تومان

یکشنبه های تابستان

افراز

4,800 تومان

کوتاه اما ناتمام

شهر پدرام

4,000 تومان

پژواک روح

شهر پدرام

4,000 تومان