داستان کوتاه - لیست آثار

جوجه اردک زشت

گروه آوا رسا

2,500 تومان

ایستگاه باغ سرهنگ

افراز

1,300 تومان

ارواح ماه مهر

افراز

3,600 تومان

هایدی

گروه آوا رسا

3,000 تومان

آملیا

گروه آوا رسا

3,000 تومان

حکایت حمام های خزینه دار

چشم انداز قطب

3,800 تومان

جک و لوبیا سحر آمیز

گروه آوا رسا

2,000 تومان

شلوغی

شور آفرین

3,000 تومان

شبراه

گروه فرهنگی اقاقیا

6,500 تومان

مانا

ستاره ها

1,500 تومان

رژه ی پیروزی در بندر آرتور

شور آفرین

7,000 تومان

امروز شنبه

افراز

3,900 تومان

قلب قلب آب ماهی و قلاب

سوره مهر

1,000 تومان

بهترین خواندنی‌های تاریخ

رضا سلیمی همدانی

3,000 تومان

لاک پشت پرنده

سوره مهر

1,000 تومان

غذای روح 2

تجسم خلاق

4,900 تومان

بهترین حکایت‌های تاریخ

رضا سلیمی همدانی

3,000 تومان

ادبیات ماندگار

افراز

6,600 تومان

آب و ماهی

افراز

1,300 تومان

همه‌ی رنگ ها مال خداست

ستاره ها

1,200 تومان

سواری مرگ

افراز

6,000 تومان

قار و قار و قار کلاغ و مار

سوره مهر

1,000 تومان

قرار بازی

افراز

2,600 تومان

چشمه ی ماه

سوره مهر

1,000 تومان

دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد

کتاب کوله‌ پشتی

4,000 تومان

تحفه نه طنز (جلد اول)

رضا سلیمی همدانی

2,000 تومان

شهربندان

افراز

6,000 تومان

بنگ و بنگ و بنگ شکار زرنگ

سوره مهر

1,000 تومان