نمایشنامه - لیست آثار

حادثه سن فیاکر

ایران صدا

رایگان

ببر گراز دندان

ایران صدا

رایگان

سعادت گمشده (بخش اول)

ایران صدا

رایگان

خواب سفید

ایران صدا

رایگان

دوستان آوازه خوان

گروه آوا رسا

2,500 تومان

جن گیر حرفه ای

ایران صدا

رایگان

جاده های خلوت جنگ

ایران صدا

رایگان

بر کرانه ی غدیر

ایران صدا

رایگان

ساندویچ

کانون فرهنگی چوک

رایگان

حسنک کجایی

کانون فرهنگی چوک

رایگان

آملیا

گروه آوا رسا

3,000 تومان

روبی و خرگوش ها

گروه آوا رسا

2,500 تومان

لاک پشت پرنده

سوره مهر

1,000 تومان

شیر شاه و خرگوش شجاع

سوره مهر

1,000 تومان

آیین معصومیت

افراز

2,000 تومان

آتن - مسکو و هیچی

افراز

2,100 تومان

آدمای خوب

افراز

5,300 تومان

جنگ جویان کوچک

سوره مهر

1,000 تومان

بنگ و بنگ و بنگ شکار زرنگ

سوره مهر

1,000 تومان

خانه ی پاکیزه

افراز

3,000 تومان

بلویل

افراز

2,800 تومان

گل های میخک

افراز

2,500 تومان

نمایش یک رویا

افراز

5,300 تومان

در گشوده

افراز

4,000 تومان