شعر و دیوان - لیست آثار

مرد ستمگر

بوی شهر بهشت

500 تومان

آپارتمان نشینی

بوی شهر بهشت

از 0 تا 400 تومان

به فکر پاکبان باش

بوی شهر بهشت

1,600 تومان

شهید نامه

ستاره ها

رایگان

هاساوار اوجاغی

سخاوت عزیزی

8,000 4,000 تومان

دیوان اشعار بهاالدین ساوجی

پژوهشگاه علوم انسانی

3,800 تومان

سخنی از سیمرغ

شور آفرین

1,500 تومان

میاندار

ستاره ها

رایگان

ای کاش عشق را زبان سخنی بود

شور آفرین

1,500 تومان

این سرزمین امین ندارد

سوره مهر

5,000 4,000 تومان

ولی مهر

ستاره ها

رایگان

منصورنامه

احد‌اله منصوری

رایگان

برزونامه

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب

4,000 تومان

اشعار صوتی پروین اعتصامی(بخش دوم)

گروه فرهنگی اقاقیا

5,000 تومان

فک والا

افراز

2,900 تومان

مثنوی شیرین و فرهاد

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب

3,000 تومان

جامی ز خمخانه‌ی دل

انقلاب اسلامی

رایگان

اشعار صوتی پروین اعتصامی(بخش اول)

گروه فرهنگی اقاقیا

5,000 تومان

رباعیات خیام

گروه فرهنگی اقاقیا

10,000 تومان

آب سپاری نور مغروق

افراز

3,900 تومان

بوطیقای شعر حجم

افراز

5,000 تومان

تنها برای تو

استاد

15,000 تومان