تجربیات مدیران - لیست آثار

سالاد کارآفرینی

حسین شیرمحمدی

7,500 تومان

قوانین زندگی من

حسین شیرمحمدی

5,000 تومان

زندگینامه 5+21 کارآفرین ایرانی

حسین شیرمحمدی

5,000 تومان

هفت اصل رهبران بزرگ معنوی

محمد مهدی علی رحیمی

2,800 تومان

چه کسی پول مرا برداشت؟

طاهریان

5,000 تومان

داستانهای ماندگار مدیریتی

محمدتقی باقری

1,500 تومان

سفر فردی جک ولش

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان

گوزن را روی میز بگذار

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان

اول قائده را بشکنید

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان

رهبری با ارائه الگو

جادوی قلم

2,000 تومان