داستان های فارسی - لیست آثار

مجروح‌ جنگی

ستاره ها

600 تومان

خانه ابدی

ستاره ها

2,500 تومان

شهربندان

افراز

6,000 تومان

بنگ و بنگ و بنگ شکار زرنگ

سوره مهر

1,000 تومان

پلنگ خانم تنهاست

افراز

6,400 تومان

من آقام یا الاغ؟!!

افراز

3,900 تومان

مسافر دریای نجوم

همداد

3,500 تومان

موسم آشفتگی

افراز

3,600 تومان

صورتک های تسلیم

افراز

4,500 تومان

با تو می مانم

همداد

8,000 تومان

جستجو در برف

ایران صدا

رایگان

از خاک تا افلاک

سوره مهر

3,500 تومان

نبرد رئیس علی

سوره مهر

1,000 تومان

نغمه ساز فاراب

سوره مهر

2,500 تومان

چراغ صبح

سوره مهر

1,800 تومان

حالم قرن چندم توست؟

افراز

3,500 تومان

همزاد

ایران صدا

رایگان

مرد نخستین

سوره مهر

2,000 تومان

جیران

پر

5,000 تومان

کارآگاه سرکرده

سوره مهر

1,000 تومان

پژواک روح

شهر پدرام

4,000 تومان

نرگس

سوره مهر

5,000 تومان

بانوی سربدار

پر

5,000 تومان

طلب

ایران صدا

رایگان

فرود جریره

ایران صدا

رایگان